Tijdens het winterseizoen komt de JV -16 om de week op zaterdagavond bij elkaar. Er wordt begonnen om 19.45 uur met gebed en het zingen van enkele psalmen. Hierna wordt er een inleiding gehouden. Dit kan door de leiding gebeuren, of door één van de jeugdleden. Na de inleiding gaan we met elkaar in gesprek over het behandelde onderwerp door middel van vragen. Na de pauze is er tijd voor ontspanning. De avonden worden rond 22.00 uur afgesloten.

Los van deze avonden organiseren we een paar keer per jaar een andere activiteit. Zo kunnen we samen naar een landelijke jeugdwerkdag gaan, en we organiseren regelmatig een uitje.

De -16 JV is voor jongeren uit klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs.

De leiding bestaat uit de volgende personen voor jongeren jonger dan 14 jaar

Simone Barten-Kool

Laurine Jansen - Ebbers

Teus Waaijenberg

Aart Waayenberg

Het algemeen mailadres van de -14 is jv-14@hhgbarneveldeo.nl

De leiding bestaat uit de volgende personen voor jongeren van 14 jaar en ouder:

Martin van den Bosch

Marieke van den Brink

Arno Pater

Albert ten Voorde