Doelstelling
Het doel van evangelisatie staat beschreven in Gods Woord zelf, zoals in Romeinen 10:14 “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?”

Mensen in aanraking brengen met het Woord met als doel dat ze tot bekering komen en een plaats vinden in de Christelijke Kerk.

Met het Woord bedoelen we zowel het evangelie alsook de Heere Jezus zelf. “De Kerk is die ene Christelijke Kerk, waarvan Christus zelf het Hoofd is” (Efeze 1:22), waarvan onze hersteld hervormde gemeente een uiterlijke verschijningsvorm is.

Activiteiten
Activiteiten van de evangelisatiecommissie zijn onder andere:

  • Het organiseren van de KinderBijbelClub.
  • Het evangeliseren met een stand op onze jaarlijkse activiteitenmarkt.
  • Het verspreiden van folders en ander evangelisatiemateriaal.
  • Het verwerven van financiële steun in de gemeente door middel van collecten.
  • Het organiseren van evangelisatieavonden voor de gemeente.
  • Het plaatsen van berichten in Kerkklanken.
  • Het creëren van betrokkenheid bij projecten.
  • Het mobiliseren van de gemeente voor deelname aan activiteiten, door de werving van vrijwilligers.
  • Het onderhouden van contacten met de landelijke commissie evangelisatie.
  • Het onderhouden van contacten met andere instanties die bij het evangelisatiewerk betrokken zijn, onder andere door middel van de regionale evangelisatieavonden.

Collecte
Behalve de collecten voor de landelijke evangelisatie wordt er ook jaarlijks een collecte gehouden voor de plaatselijke evangelisatie.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van de evangelisatiecommissie is: NL 83 SNSB 0944 9183 44

Leden

Diaken H. Smits

Voorzitter

(afgevaardigd namens de kerkenraad)

Mevrouw G.G. van der Zwaag - van Roekel

Secretaris

De heer J.M. Kattenbroek

Penningmeester

Ouderling M.H. van den Brink

Vertegenwoordiger kerkenraad

Mevrouw A.S.B. Waaijenberg - van den Bosch

Lid

De evangelisatiecommissie is te bereiken via e-mailadres evangelisatie@hhgbarneveldeo.nl.