De kerkvoogdij behartigt en is verantwoordelijk voor de stoffelijke belangen van de kerkelijke gemeente.
De kerkvoogdij bestaat uit 7 kerkvoogden, waarvan 2 kerkenraadsleden.

P.L. van Winkselaar

Voorzitter

J. Maassen

Secretaris

R.E. van Beek

2e Secretaris

D. van de Lagemaat

Penningmeester

H. Kevelam

2e Penningmeester

G. van de Bruinhorst

J. Koster

A.W. Hofman

Ouderling

B. van de Werfhorst

Ouderling

Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën over of aangaande het werk van de kerkvoogdij, kunt u contact opnemen met de kerkvoogdij, dhr. J. Maassen (kerkvoogdij@hhgbarneveldeo.nl).
Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. is NL35INGB0666350299, BIC: INGBNL2A