De kerkvoogdij behartigt en is verantwoordelijk voor de stoffelijke belangen van de kerkelijke gemeente.
De kerkvoogdij bestaat uit 7 kerkvoogden, waarvan 2 kerkenraadsleden.

J. Maassen

Voorzitter

J. Koster

Secretaris

G. van de Bruinhorst

2e Secretaris

D. van de Lagemaat

Penningmeester

H. Kevelam

2e Penningmeester

P.L. van Wikselaar

R.E. van Beek

A.W. Hofman

Ouderling

B. van de Werfhorst

Ouderling

Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën over of aangaande het werk van de kerkvoogdij, kunt u contact opnemen met de kerkvoogdij, dhr. J. Koster (kerkvoogdij@hhgbarneveldeo.nl).

Voor reserveringen van de kerk of de zalen kunt u contact opnemen met dhr. J. Maassen (j.maassen@hhgbarneveldeo.nl)

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. is NL50RABO0131971050, BIC: INGBNL2A