Doelstelling
De zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. streeft er naar om de gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht tot zending en om de betrokkenheid van de gemeente op het zendingswerk te vergroten. Zij doet dit in opdracht en onder verantwoording van de kerkenraad. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de (landelijke) Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK).

Activiteiten
Activiteiten van de zendingscommissie zijn o.a.:

  • Het onderhouden van contacten met zendingswerkers.
  • Het onderhouden van contacten met de landelijke commissie zending van de ZHHK.
  • Het organiseren van de jaarlijkse zendingscollecten voor de ZHHK, in het voorjaar, met Pinksteren en in het najaar.
  • Het verwerven van financiële steun in de gemeente door middel van verkoopactiviteiten (activiteitenmarkt) en zendingsbussen bij de uitgang van de kerk.
  • Het organiseren van zendingsavonden voor de gemeente.
  • Het plaatsen van berichten in de Kerkbode.
  • Het creëren van betrokkenheid bij projecten.
  • Het stimuleren van de gemeente voor deelname aan acties.

Zendingsbussen
Bij de uitgang van de kerk hangen zendingsbussen. De opbrengst van deze bussen wordt bestemd voor een speciaal zendingsproject van de ZHHK.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is: NL06 INGB 0006 5566 27 tnv. Zending Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld EO.

Leden

De heer H. Olieman

Voorzitter

Mevrouw G. van Roekel

Secretaresse

De heer J.C. Smits

Penningmeester

De heer D. van de Lagemaat

Lid

De heer L. van den Brink

Lid

(afgevaardigd namens de kerkenraad)

Centraal mailadres
De zendingscommissie is te bereiken via e-mailadres: zending@hhgbarneveldeo.nl.