Doelstelling
Toen de Heere Jezus terugging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen een belangrijke opdracht mee. Niet alleen moesten ze het goede nieuws over verlossing door Jezus’ bloed aan alle volken vertellen, ook moesten ze gemeenten stichten en nieuwe christenen onderwijzen in het leven als christen.

Ook als lokale gemeente willen we bijdragen aan deze opdracht van de Heere Jezus. De zendingscommissie van onze gemeente heeft hier een belangrijke rol in. Het doel van de zendingscommissie is niet alleen om fondsen te werven voor zendingswerk, maar ook om in de gemeente de betrokkenheid op het zendingswerk te vergroten. We proberen daarom telkens deze opdracht van de Heere Jezus bij de gemeente onder de aandacht te brengen. De zendingscommissie doet dit in opdracht van de kerkenraad en in nauwe samenwerking met de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK).

Wilt u graag betrokken worden bij het werk van de zending of hebt u ideeën om dit binnen de gemeente vorm te geven? Of bent u betrokken bij zendingswerk dat u graag onder de aandacht van de gemeente wilt brengen? Neem dan gerust contact met ons op!

Activiteiten
Activiteiten van de zendingscommissie zijn o.a.:

  • Het onderhouden van contacten met zendingswerkers.
  • Het verwerven van financiële steun in de gemeente door middel van verkoopactiviteiten (activiteitenmarkt), collecten en zendingsbussen bij de uitgang van de kerk.
  • Het plaatsen van berichten in de Kerkbode.
  • Het creëren van betrokkenheid bij projecten, onder meer door zendingsavonden.

Zendingsbussen
Bij de uitgang van de kerk hangen zendingsbussen. De opbrengst van deze bussen wordt bestemd voor een speciaal zendingsproject van de ZHHK.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is: NL06 INGB 0006 5566 27 tnv. Zending Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld EO.

Leden

De heer A. van Duijvenbode

Voorzitter

De heer J.C. Smits

Secretaris

Mevrouw F.A. Verheij - van Oost

Penningmeester

Mevrouw J. van Dalfsen - Florijn

Algemeen adjunct

De heer E. van Milligen

Vertegenwoordiger kerkenraad

Centraal mailadres
De zendingscommissie is te bereiken via e-mailadres: zending@hhgbarneveldeo.nl.