Jeugdmentoraat

Begin 2023 bent u via de kerkbode geïnformeerd over de introductie van het jeugdmentoraat in onze gemeente. In februari worden alle jongeren van 12 jaar gekoppeld aan een buddy. Hieronder leest u meer over het jeugdmentoraat en wat het inhoudt om een buddy te krijgen.

Binnen de kerkenraad is in de achterliggende jaren nagedacht over de binding van jongeren aan de gemeente. Op verschillende manieren vinden er ontmoetingen plaats en is er aandacht voor hen, zoals op catechisatie, in het jeugdwerk en via jeugdouderlingen en -diaken. Veel jongeren zijn op deze manieren betrokken bij de kerk. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Desondanks zijn er jongeren die weinig betrokken zijn op de gemeente en verlaten sommigen van hen zelfs de kerk. Het gaat om het heil van hun ziel en dat moet ons diep raken. De andere kant moet ook benoemd worden: voor de jongeren die niet afhaken blijkt ‘een goede relatie met gemeenteleden’ een belangrijke factor te zijn om naar de kerk te blijven gaan (CBS, 2022). Daarom worden we ertoe geroepen om alles te doen wat in ons vermogen ligt om hen bij de gemeente en daarmee bij Gods Woord te behouden.

Dat stelt ons voor een grote opgave. Onze gemeente telt ongeveer 250 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Door groei van de gemeente worden de groepen op catechisatie en jeugdvereniging steeds groter. In hoeverre voelt iedere jongere zich gezien en is er sprake van écht contact? En hoe blijven we in verbinding met jongeren die we niet treffen op catechisatie of jeugdvereniging?

Jeugdmentoraat

Omzien naar de jeugd is niet alleen voorbestemd aan catecheten, jeugdleiders en ambtsdragers, maar is een taak van de hele gemeente. Daarom introduceren we in 2023 het jeugdmentoraat. Dit concept is niet nieuw, maar bestaat al (met succes!) in verschillende kerkelijke gemeentes. Het doel van het jeugdmentoraat is dat alle jongeren van de gemeente zich gezien weten. Enkele uitgangspunten voor het jeugdmentoraat zijn:

  • verbondenheid creëren;
  • meeleven in wel en wee;
  • dat jongeren gezien er erkend worden in de gemeente;
  • dat jongeren aandacht en liefde ervaren;
  • besef dat de jeugd van nu de gemeente en kerkenraad van de toekomst is.

Concreet betekent dit dat alle jongeren van 12 tot ongeveer 20 jaar (op termijn) gekoppeld worden aan een buddy. Een buddy is een volwassen gemeentelid, dat op een laagdrempelige manier contact met hen houdt. Met name bij belangrijke momenten in het leven van de jongere, zoals een verjaardag, ziekte, overlijden in de familie, examen, etc. Ook kan de jongere bij zijn of haar buddy terecht voor (geloofs)vragen, hoewel het jeugdmentoraat nadrukkelijk geen vervanging is van het pastoraat. De pastoriedeur is ook voor alle jongeren open!

Pilot

In februari 2023 is een pilot gestart om te ervaren hoe we het jeugdmentoraat in onze gemeente het best kunnen vormgeven. In eerste instantie krijgen alle 12-jarigen een buddy toegewezen. De meisjes krijgen een vrouw als buddy, de jongens een man. De buddy’s nemen persoonlijk contact op met de jongeren en u als ouders. We beginnen bewust klein, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. In de afgelopen tijd is er een werkgroep samengesteld met gemeenteleden die buddy willen worden en dit verder zullen coördineren.

We vragen om uw betrokkenheid, steun en vooral uw gebed.

Werkgroep jeugdmentoraat

Voor vragen over dit initiatief of als u interesse hebt om buddy te worden, kunt u contact opnemen met ouderling Van Ee. Per e-mail: h.vanee@hhgbarneveldeo.nl of telefonisch: 06-12331370.