Gedurende het winterseizoen is er één keer per maand een middag voor ouderen. Deze contactmiddag vindt plaats in de benedenzaal van de kerk. Centraal op deze middag staat de bezinning op de Bijbelse boodschap en het zingen van psalmen. Daarnaast worden er ook sprekers uitgenodigd die diverse onderwerpen behandelen. Er is voldoende ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Alle leden van 65 jaar of ouder zijn van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur en we sluiten rond 16.30 uur. In de kerkklanken die de zaterdag daarvoor verschijnt, staan altijd de bijzonderheden over de komende middag.