Gedurende het winterseizoen is er om de week op zaterdagavond een jeugdavond voor de +16. Het doel is om samen na te denken over de Bijbel en om elkaar te ontmoeten.

Vanaf 19.45 ben je van harte welkom. We drinken dan koffie, thee of fris. Om 20.00 beginnen we de avond met gebed, zingen en het lezen uit de Bijbel.
Een jongere of leidinggevende houdt een inleiding over een onderwerp wat aansluit bij het algemene winterthema. Hierna verwerken we deze inleiding aan de hand van vragen of iets creatiefs. Na de pauze is er tijd voor ontspanning. We doen een spel, zingen samen of praten gezellig bij. Rond 23.00 uur sluiten we af.

Daarnaast hebben we een paar keer per jaar een andere activiteit. We gaan bijvoorbeeld samen elk jaar een weekend op kamp. Daarnaast doen we ook andere leuke activiteiten.

De leiding bestaat uit de volgende personen:

Marja Kok-van Milligen

Wim Geluk

Cor van den Brink

Jeroen Bouw

Denise van den Brink-Osnabrugge