Gedurende het winterseizoen is er om de week op zaterdagavond een jeugdavond voor de +16. Het doel is om samen na te denken over de Bijbel en om elkaar te ontmoeten.

Vanaf 19.30 ben je van harte welkom! We drinken dan koffie, thee of fris. Om 19.45 beginnen we de avond met gebed, zingen en het lezen uit de Bijbel.
De boekjes van de HHJO zijn hierbij onze leidraad. Vervolgens gaan we dieper in op het onderwerp door middel van verschillende verwerkingsvormen. Na de pauze is er tijd voor ontspanning. We doen een spel, zingen samen of praten gezellig bij. Rond 23.00 uur sluiten we af.

Daarnaast hebben we een paar keer per jaar een andere activiteit. We gaan bijvoorbeeld samen naar een landelijke jeugdwerkdag. Elk jaar doen we daarnaast ook andere leuke activiteiten.

De leiding bestaat uit de volgende personen:

Brand Jan van den Bosch

William den Braber

Ronald van de Kamp

Denis van den Brink-Osnabrugge