De vrouwenvereniging komt één keer in de drie weken bij elkaar. U heeft twee mogelijkheden om onze vereniging te bezoeken. Op woensdagochtend komen we bij elkaar van 9.15 uur tot 11.15 uur en op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deze bijeenkomsten vallen in dezelfde week.

De Bijbelstudies lopen parallel. Daardoor kunt u op woensdag komen als u normaliter op donderdag komt, maar verhinderd bent en andersom. Op woensdagochtend is er kinderoppas.

Voor de pauze doen we een Bijbelstudie en na de pauze bespreken we de vragen bij deze Bijbelstudie.

Tevens organiseren wij één keer in het seizoen een creatieve avond / ochtend. Ook komt er elk jaar een spreker of spreekster van buiten de vereniging. Die vertelt ons iets over een actueel thema.
Elk voorjaar brengen we een bezoekje met een bloemengroet bij de oudere leden van onze gemeente.

De vrouwenvereniging is echt niet alleen voor oudere vrouwen. Bij ‘Rondom het Woord’ hebben we leden van alle leeftijden. Oudere vrouwen kunnen ons iets van hun levenservaring doorgeven. Maar er zijn ook twintigers en vrouwen met opgroeiende kinderen.
We ervaren het als erg waardevol, om ons zo met jong en oud te buigen over Gods Woord.

Rekeningnummer vrouwenvereniging ‘Rondom het Woord’:
NL27 RABO 0313 309 957 t.n.v vrouwenvereniging ‘Rondom het Woord’
Bij overmaken graag uw naam vermelden.