Bijbelstudie en onderling contact; dat zijn de twee pijlers van onze vereniging.

Alle vrouwen in de gemeente zijn welkom, jong en oud. Om oog te hebben voor elkaar, op de hoogte te zijn van ‘lief en leed’.

En wat kunnen we veel van elkaar leren als we met elkaar in gesprek zijn. In kleine groepjes, in een open sfeer en soms ook in de grote groep. Waar het Woord open ligt, daar wil de Heere ook harten openen!

Maar we kijken ook verder. In het voorjaar brengen we bij de ouderen in de gemeente een bezoekje met een voorjaarsbakje. We bezoeken nieuwe leden en er worden kaarten gestuurd.

De vrouwenvereniging komt één keer in de drie weken bij elkaar. Omdat de groep best groot is, hebben we steeds twee momenten: op woensdagochtend én op de donderdagavond erna.

De Bijbelstudies lopen parallel. Kleine kinderen kunnen prima mee. Als er veel kinderen zijn organiseren we oppas en anders mogen ze er bij zijn in de zaal. Echt jong en oud!

Als leidraad gebruiken we het bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.
Elke bijeenkomst beginnen we met bidden, zingen en Bijbellezen. Dan wordt een hoofdstukje voorgelezen uit het boekje. Vervolgens genieten we van koffie of thee met iets lekkers.

Daarna bespreken we in kleine groepjes de vragen. Natuurlijk is het goed om hier thuis al over na te denken. Zo komen we soms samen tot nieuwe inzichten, tot antwoord op onze vragen. Of we verwonderen ons samen over de grote werken van God. De ochtend/avond wordt afgesloten met een korte plenaire bespreking, zingen en bidden.

We organiseren één keer in het seizoen een creatieve avond/ochtend. Ook komt er elk jaar een spreker of spreekster van buiten de vereniging. Die vertelt ons iets over een actueel thema. En het seizoen wordt afgesloten met een leerzame dag of een gezellige avond.

De contributie bedraagt al een aantal jaar €12,50.
Rekeningnummer vrouwenvereniging ‘Rondom het Woord’: NL65 RABO 0341 0831 86 t.n.v. L. Cysouw-Smit. Bij overmaken graag uw/je naam vermelden.

Rekeningnummer vrouwenvereniging ‘Rondom het Woord’:
NL65 RABO 0341 0831 86 t.n.v. L. Cysouw-Smit
Bij overmaken graag uw naam vermelden.