Op de mannenvereniging leren mannen met en van elkaar rondom het geopende Woord. Het doel is zich door gezamenlijk onderzoek van Schrift en belijdenis in de gereformeerde beginselen te verdiepen. Er is ruimte om vragen te stellen. Zo hopen we in kennis en geloof te groeien. Zo mogen we, in afhankelijkheid van de Heere, ook bouwen aan het gemeente-zijn.

We komen in het winterseizoen eens per drie weken op donderdagavond bijeen. De vergaderingen worden van 19.30 uur tot 21.30 uur gehouden in een van de kerkzalen.

De avond openen we met zingen, gebed en Schriftlezing. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen evenals de ingekomen stukken. Daarna houdt een van de leden een inleiding. Na de pauze richten we ons op het Bijbelgedeelte of een bepaald onderwerp waarover de inleiding is gehouden.

We verwelkomen graag nog meer mannen. Ouderen kunnen bijdragen met hun kennis en levenservaring. Jongeren brengen hun kennis en ervaring in vanuit studie, gezin of beroep.