De 35+ Bijbelstudiekring komt tijdens het winterwerkseizoen ongeveer één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en ontmoeting. De avonden worden ervaren als verdiepend, verrijkend, warm en verbindend.

We zijn ontstaan vanuit de Jongvolwassenenkring toen een aantal van ons zich ‘iets minder jong’ voelden, maar toch wel graag gemengd samen wilden komen. Dit geeft ook de mogelijkheid om als echtpaar naar de Bijbelstudie te komen. Wat betreft leeftijd is iedereen welkom, maar nodigen we uit vanaf 35 jaar om geen overlap te hebben met de Jongvolwassenenkring.

Op de kringavond wordt er geen inleiding gehouden, maar leren we van elkaar in de gespreksgroepjes. We bereiden ons thuis (voor zover mogelijk) voor. Onderaan de pagina staan instructies om daarbij te helpen.
Op de avond zelf beginnen we gezamenlijk met zingen, gebed en het lezen van het gedeelte van de avond. Daarna gaan we in kleine groepjes uiteen om de tekst te bespreken. Halverwege is er een pauze met een traktatie. De avond wordt afgesloten met zingen en gebed (eventueel met voorbede).

De avonden worden vooraf vermeld in de kerkklanken, met daarbij het onderwerp van die keer. De uitnodiging wordt een week van de voren ook per e-mail verstuurd.

Spreekt de invulling van deze kring je aan, kom dan gerust eens vrijblijvend kennismaken en sfeer proeven. Wil je je aanmelden voor de uitnodiging of heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar onderstaande contactpersonen.
We zien jullie graag verschijnen.

Namens de 35+ Bijbelstudiekring,
Gerwin Jansen en Teus Waaijenberg
info@smederijwaaijenberg.nl

Hoe verloopt de bespreking in kleine groepjes?

In de kleine groepjes wordt het gedeelte perikoop-voor-perikoop behandeld. Een perikoop is één vers of enkele verzen die bij elkaar passen (ze vormen bijvoorbeeld één zin of geven eenzelfde stukje informatie).

Eén persoon leest de eerste perikoop en zegt er iets over, bijvoorbeeld:

 • Samenvatting in eigen woorden
 • Iets wat je ontdekt hebt
 • Iets wat je niet begrijpt
 • De betekenis voor ons dagelijks (geloofs)leven

Anderen reageren hierop; we hebben dus samen een gesprek. Als er geen nieuwe informatie meer is, leest de volgende persoon de volgende perikoop.

Hoe bereid je je voor?

Er zijn verschillende manieren om je voor te bereiden, er is daarin geen goed of fout. Hieronder staan drie voorbeelden van manieren om jezelf voor te bereiden.

 1. Basale voorbereiding
 2. Verdiepende voorbereiding
 3. Gevorderde voorbereiding

Begin een paar dagen van tevoren met de voorbereiding, dan heb je voldoende tijd.

Basale voorbereiding

Geschatte voorbereidingstijd per Bijbelstudie: 20-30 minuten.

 1. Lees het Bijbelgedeelte in z’n geheel door.
 2. Maak aantekeningen:
  1. Wat zegt het gedeelte over God / Christus?
  2. Wat zegt het gedeelte over/tegen jou?
  3. Wat spreekt je aan / wat vind je mooi?
  4. Wat vind je moeilijk?
  5. Wat is de betekenis voor ons dagelijks (geloofs)leven?
  6. Welk verlangen roept het op?
  7. Bedenk een vraag die je aan je groepje kunt stellen.

Verdiepende voorbereiding

Geschatte voorbereidingstijd per Bijbelstudie: 1 uur.

 1. Lees het Bijbelgedeelte in z’n geheel door. Wat is je eerste indruk? Schrijf die op.
 2. Begin bij het eerste vers en zoek de perikoop. Een perikoop is één vers of enkele verzen die bij elkaar passen (ze vormen bijvoorbeeld één zin of geven eenzelfde stukje informatie).
 3. Lees de verzen van de perikoop met de kanttekeningen of een Bijbelverklaring.
 4. Maak aantekeningen:
  1. Wat staat er in je eigen woorden?
  2. Welke dingen ontdek je?
  3. Welke dingen begrijp je niet?
  4. Wat betekent het voor ons dagelijks (geloofs)leven?
 5. Zoek de volgende perikoop en herhaal stap 3-4 tot het Bijbelgedeelte klaar is.

Gevorderde voorbereiding

Geschatte voorbereidingstijd per Bijbelstudie: meerdere uren.

 1. Lees het Bijbelgedeelte in z’n geheel door. Wat is je eerste indruk? Schrijf die op.
 2. Doe onderzoek naar de context van het gedeelte
  1. In welke tijd is het geschreven? Wie waren tijdgenoten?
  2. Op welke plaats is het geschreven?
  3. Wat was de cultuur van die tijd?
  4. In welke situatie bevond de schrijver zich?
  5. Waarom schreef hij het hele Bijbelboek?
  6. Wat was de situatie van de oorspronkelijke hoorders / doelgroep?
  7. Indien relevant: Wat was het klimaat en de natuur?
 3. Wat staat er beschreven in het voorafgaande Bijbelgedeelte? Wat zegt dat over dit gedeelte?
 4. Bepaal de eerste perikoop van het gedeelte; lees alleen de Bijbelverzen, nog geen uitleg.
  1. Lees de perikoop in een andere vertaling
  2. Volg tekstverwijzigingen. Wat zegt dit over de perikoop?
  3. Gebruik evt de concordantie om hetzelfde woord op een andere plaats op te zoeken.
 5. Gebruik nu een uitleg: lees de kanttekeningen en een of meer Bijbelverklaringen bij deze perikoop.
 6. Maak aantekeningen
  1. Wat staat er in je eigen woorden?
  2. Hoe heeft het geklonken in de oren van de oorspronkelijke doelgroep/hoorders?
  3. Welke dingen ontdek je?
  4. Welke dingen begrijp je niet?
  5. Wat betekent het voor ons dagelijks (geloofs)leven?
 7. Zoek de volgende perikoop en herhaal stap 4-6 tot het bijbelgedeelte klaar is.
 8. Wat zegt dit hele gedeelte over God / Christus? En over de mens / ons?
 9. Wat is de plaats van dit gedeelte in de heilsgeschiedenis?
 10. Wat wil de Heilige Geest ons in dit gedeelte leren? Waarom staat het in de Bijbel?
 11. Welke onderwerpen van de geloofsleer komen aan de orde in dit gedeelte? Past er een gedeelte bij uit de Catechismus, Geloofsbelijdenis of Dordtse Leerregels?