Sinds een aantal seizoenen komen we ongeveer één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en bezinning.

We zijn ontstaan vanuit de Jongvolwassenenkring toen een aantal van ons zich iets minder jong voelden. Daarbij was er de behoefte om juist ook ‘gemengd’ samen te komen en/of als echtpaar samen naar Bijbelstudie te kunnen gaan. De avonden worden als verbindend in het gemeente-zijn ervaren. En ook als ‘warm’ en verrijkend. Omdat er geen ‘bovengrens’ is wat betreft de leeftijd, is er een mooie diversiteit. En 35 jaar is echt niet leidend als ‘ondergrens’. Spreekt de invulling van deze kring aan en je voelt je te oud om naar de jongvolwassenenkring te gaan, kom een keer sfeer proeven.

De avonden zijn laagdrempelig, mede omdat we niet werken met inleidingen. We bereiden ons thuis voor (zoveel als mogelijk) door het betreffende Bijbelgedeelte te lezen, er bijv. een verklaring op na te slaan of iets op te zoeken in een ander boek of iets dergelijks. Zo neemt eigenlijk iedereen z’n eigen inzichten en vragen mee vanuit hetgeen hij of zij erover heeft gelezen. We vullen elkaar heel mooi aan en het geeft regelmatig ook een bredere blik op een bepaald Bijbelgedeelte.

De eerste bijeenkomst van de 35+ is op 5 oktober. Inloop om 19.45u, we starten om 20:00u. We zitten in de Hoorn-zaal.

De eerste avond staat in het teken van het bespreken van de onderwerpen voor het komende seizoen en enkele organisatorische kwesties. Graag al vast nadenken welke Bijbelgedeelten in het Oude en Nieuwe Testament in aanmerking kunnen komen voor bespreking over het thema ”Dienen”.

We willen ons op deze avond richten op de bespreking van Marcus 10:35-45, met speciale aandacht voor vers 45: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.”

We werken doorgaans met uitnodigingen per mail. Daarin staat het onderwerp van de avond en wie dan de leiding heeft. Als jullie belangstelling hebben voor de avonden, mail naar Klaas van der Zwaag (kvdzwaag@refdag.nl) of bel (06-53638143). Dan voegen we je bij het bestand.

We zien jullie graag verschijnen.
Marieke van den Brink
Klaas van der Zwaag