Vervoer:

De diaconie is het aanspreekpunt voor gemeenteleden die niet in staat zijn op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan. Zij kunnen per auto van huis worden gehaald en weer naar huis worden gebracht. De hulpdienst is voor gemeenteleden, die geen beroep kunnen doen op familie, buren of anderen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

Diaken E. van Milligen
Kootwijkerdijk 9
3774 JS Kootwijkerbroek
Telefoon: 0342-443994
E-mail: e.vanmilligen@hhgbarneveldeo.nl

Collectemunten:

Collectemunten zijn verkrijgbaar in drie soorten:

  • Blauw ter waarde van € 0,60. Per zakje van 25 stuks € 15,00
  • Geel ter waarde van € 1,00. Per zakje van 20 stuks € 20,00
  • Groen ter waarde van € 2,50 euro. Per zakje van 20 stuks € 50,00

Betaling bij voorkeur via de bank

Voor het aanschaffen van collectemunten zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Kootwijkerbroek: iedere derde maandagavond van de maand bij Hootsen kleding, Veluweweg 66
  • Barneveld: iedere eerste maandagavond van de maand van 19.00 uur tot 20.00 uur in de hal van de Pniëlkerk.

Bankrekeningen:

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. is: NL35INGB0666350299, BIC: INGBNL2A

Het bankrekeningnummer van de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld e.o. is: NL80INGB0666375194, BIC: INGBNL2A