De organisatie
De Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld organiseert ook vrijwilligershulp. Deze vorm van hulpverlening vindt plaats onder verantwoording van de diaconie.
De diaconie stelt personen aan die het vrijwilligerswerk coördineren.

Doelstelling
De doelstelling van Steunpunt Martha is praktische hulp te bieden aan gemeenteleden met een behoefte aan zorg, die niet terecht kunnen bij professionele hulpverlening, familie, buren of vrienden.
Sociaal contact staat daarbij centraal.

Welke hulp

 • Het ondersteunen van de mantelzorger (bijvoorbeeld door op te passen bij dementerenden, gehandicapten en zieken).
 • Het bezoeken van ouderen, zieken en eenzamen (bijvoorbeeld met voorlezen of wandelen).
 • Het begeleiden van patiënten (dit betreft vervoer naar dokter en ziekenhuis).
 • Het boodschappen doen met of voor iemand om zo te voorzien in de primaire levensbehoefte.
 • Het ondersteunen in de huishouding, bijvoorbeeld tijdens ziekte, na geboorte of overlijden.
 • Overige hulpverzoeken voor zover passend binnen de doelstelling van het steunpunt, naar het oordeel van de coördinatoren.

Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met de predikant of ouderling.

Vertrouwelijkheid
Met iedere vrijwilliger wordt een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt. Zowel de vrijwilliger die de hulp verleent, maar ook degene die hulp vraagt heeft geheimhoudingsplicht.

Procedure voor hulpverlening

 • Elke aanvraag voor hulpverlening komt binnen bij één van de coördinatoren.
 • Deze coördinator overlegt met een van de andere coördinatoren over de aanvraag en ze brengen de hulpvrager zo nodig een bezoek.
 • De coördinatoren overleggen onder elkaar welke vrijwilliger geschikt en beschikbaar is.
 • Eén van de coördinatoren benadert een vrijwilliger voor het geven van hulp. De hulpvrager kan nooit rechtstreeks een beroep doen op een vrijwilliger.
 • De tijdsduur van de huishoudelijke hulp is maximaal drie weken, pas na overleg met de hulpvrager en de vrijwilliger kan deze hulp eventueel verlengd worden.

Aansprakelijkheid
Aangezien de vrijwilligers niet beroepsmatig maar belangeloos het vrijwilligerswerk doen, zijn zij in principe niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het vrijwilligerswerk.
Indien er onverhoopt bijzondere schade of letsel ontstaat door een vrijwilliger, dan kan de diaconie besluiten deze te vergoeden.
Hoe meld ik mij aan als vrijwilliger?
Steunpunt Martha werkt uitsluitend met vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt zich telefonisch aanmelden als vrijwilliger bij één van de coördinatoren. Na aanmelding krijgt u een aanmeldingsformulier toegestuurd, waarop u uw gegevens kunt invullen. Dit formulier bevat tevens een verklaring van vertrouwelijkheid die wij u vragen te ondertekenen.

Onkostenvergoeding
Als de vrijwilliger moet reizen met of voor de hulpvrager vergoedt deze de reiskosten aan de vrijwilliger. De vrijwilliger kan de reiskosten van en naar de hulpvrager declareren aan de diaconie. Reiskosten worden vergoed tegen een vastgesteld bedrag per gereden kilometer.

Problemen
Indien er zorgen of problemen zijn over de uitvoering van de hulpverlening, neemt de vrijwilliger of de hulpvrager contact op met de coördinator. Samen lossen deze personen de problemen op.
Lukt dit niet, dan neemt de coördinator contact op met de diaconie.
De coördinatoren van Steunpunt Martha zijn:
mevrouw G. van Maanen – van Roekel
mevrouw B. Nooteboom – van der Weerd
mevrouw M. Rietveld-de Jong

Contactgegevens
Telefoonnummer: 06 – 31 08 35 20
Email:  steunpuntmartha@hhgbarneveldeo.nl