Elke eerste vrijdagavond van de maand is er in de Pniëlkerk een zanguur waar psalmen en geestelijke liederen gezongen worden. Deze avonden beginnen om 19.00 uur en sluiten om ca. 20.00 uur.

We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Mees Hazeleger

Herman Hendriksen