De Alleengaanden-kring is in 2023 voortgekomen uit een ontmoetingsavond voor alleengaande gemeenteleden. Op deze avond d.d. 31 mei 2023 waarop dr. S.D. Post een lezing hield over ‘De plaats van alleenstaanden in de Bijbel en in de christelijke gemeente’ bleek veel belangstelling. Verschillende aanwezigen gaven aan om vaker zo’n ontmoeting te hebben. Er is toen een kleine werkgroep gevormd die verschillende ontmoetingen zal organiseren.

Deze kring is bestemd voor alle gemeenteleden die om wat voor reden dan ook alleengaand zijn. Te denken valt aan gemeenteleden die niet getrouwd of gescheiden zijn, die weduwe of weduwnaar zijn of die anders geaard zijn. Van allen geldt dat men geen relatie heeft.

Via deze kring hoopt men binnen onze gemeente iets voor elkaar te betekenen en elkaar te wijzen op onmisbare nabijheid van de Heere in het alleen gaan door het leven.

Van harte welkom op deze kring!

Het e-mailadres van deze kring is: alleengaanden@hhgbarneveldeo.nl

Irene van Ewijk

Herrold Franken

Martin Kint

Anneke van der Want

Wilma Zoutewelle