19-05-2021

Aanmelden voor de Scipio app
Ieder gemeentelid met een emailadres kan een Scipio account aanvragen. Geef uw emailadres door aan uw wijkouderling. Ook de emailadressen van uw gezinsleden kunt u doorgeven.
Vindt u (of vinden uw gezinsleden) het prettig om ook via Whatsapp berichtjes van gemeenteleden te kunnen ontvangen? Bijvoorbeeld om mee te leven of zaken te regelen? Geef dan ook uw/jullie mobiele nummer(s) door aan de wijkouderling.
Zodra de app is gelanceerd, krijgen u en uw gezinsleden een uitnodiging om een account aan te maken.

05-03-2021

Er staat weer een nieuwsbericht achter het ledengedeelte van de website voor u klaar.

06-01-2021

In verband met privé omstandigheden heeft de spreker van Wycliffe afgezegd voor aanstaande zaterdag avond. Deze avond hopen wij op een later moment alsnog in te kunnen plannen.

18-12-2020

Er staat weer een nieuwsbericht achter het ledengedeelte van de website voor u klaar.

15-12-2020 – Catechisaties tijdens de lockdown

Gezien de sluiting van de scholen vanaf woensdag 16 december vanwege de lockdown vervallen de catechisaties op woensdagavond 16 december.

Na de Kerstvakantie wordt geprobeerd om de catechisatie digitaal te volgen.

Dit geldt ook voor de belijdeniscatechisatie.

De basiscatechese gaat D.V. woensdagavond 16 december – via Teams – wel door.

17-10-2020

Na overleg met de kerkenraad, kerkvoogdij en andere instanties is er een nieuw besluit genomen omtrent de zondagse erediensten.
Meer informatie vindt u achter het ledengedeelte op de website.

10-10-2020

Na overleg met de kerkenraad, kerkvoogdij en andere instanties is er een besluit genomen omtrent de zondagse erediensten. Meer informatie vindt u achter het ledengedeelte op de website.

Mochten er vragen komen vanuit de media verzoeken wij u door te verwijzen naar ondergetekenden. Heeft u zelf vragen kunt u deze stellen via kerkvoogdij@hhgbarneveldeo.nl of door contact op te nemen met één van ondergetekenden.

Met hartelijke groet,
Diaken J.E. Goudriaan
Dominee J. Joppe
Kerkvoogd D. van de Lagemaat
Kerkvoogd J. Maassen
Ouderling A.D.P. Threels

06-10-2020

Namens uw kerkenraad en kerkvoogdij het volgende bericht: we hebben kennis genomen van de nieuwe informatie vanuit de overheid. We wachten verdere berichtgeving vanuit de landelijke kerk af, uiterlijk aankomende zaterdag 11.00 uur informeren wij u verder. We roepen een ieder op om deze omstandigheden in het gebed een plaats te geven.

21-07-2020

Vandaag zijn een aantal documenten gepubliceerd onder het leden gedeelte van de website.

Onder andere het uitnodigingsbeleid voor gemeenteleden en de kerkindeling.

Mocht u problemen hebben met het inloggen, neem dan contact op met webmaster@hhgbarneveldeo.nl

29-05-2020

Vandaag zijn een aantal documenten gepubliceerd onder het leden gedeelte van de website.

Onder andere het handelingsprotocol voor gemeenteleden en de nieuwsbrief.

Mocht u problemen hebben met het inloggen, neem dan contact op met webmaster@hhgbarneveldeo.nl

20-05-2020

Hieronder vinden jullie alvast de vragen voor de preekbespreking van morgen.

Vragen voor digitale preekbespreking op Hemelvaartsdag, D.V. donderdag 21 mei 2020 van 11.30 tot 12.30 uur voor alle jongeren uit de gemeente van 12 jaar en ouder.
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14
Tekstgedeelte van de preek: vers 9 t/m 11
Aandachtspunten:
1. De hemelvaart van de Heere Jezus
2. De houding van de discipelen
3. De boodschap van de engelen

Gespreksvragen voor de jongeren van 12-15 jaar
1. Waaraan denk jij bij de hemel? Wat is er wel en wat is er niet? En hoe is dat met de hel?
2. Waarom is het tot troost dat niet een stenen muur of een ijzeren pantser de Heere Jezus wegnam van de ogen van de discipelen, maar een wolk?
3. De discipelen konden niet zien dat de Heere Jezus de hemel binnenging, maar wie heeft de Heere Jezus wel in de hemel gezien, wanneer en hoe?
4. Engelen brengen de boodschap van God. Waar lezen we dat nog meer? En welke ‘engelen’ doen dat in onze tijd? (Denk aan hoe de zeven brieven beginnen in Openbaring 2 en 3.)
5.We weten niet wanneer de Heere Jezus zal wederkomen. Wel heeft hij tekenen gegeven die aan Zijn komst vooraf gaan. Noem eens wat tekenen en denk je dat Hij spoedig wederkomt?
6. Verlang jij naar de wederkomst van de Heere Jezus? Waarom wel of waarom niet?
7. Bedenk als groep een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.

Gespreksvragen voor de jongeren van 16 jaar en ouder
1. Waarom is de Heere Jezus in alle eenvoud en niet op een indrukwekkende wijze als Elia ten hemel gevaren en wat heeft dat jou te zeggen?
2. Op andere plaatsten in de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus opvaart, in vers 9 lezen we dat Hij ‘werd opgenomen’ als een daad die Hij onderging. Wat is het verschil?
3. Wat doet de Heere Jezus nu in de hemel en wat merk jij daarvan?
4. De houding van de discipelen was hemelwaarts. Noem eens wat kenmerken van een verticale of hemelwaartse levensrichting en een horizontale of wereldse levensrichting in onze tijd en hoe is dat in jouw leven?
5. Denk je dat de uitbraak van het coronavirus een teken is dat de Heere Jezus spoedig wederkomt? Zie je nog meer tekenen van de eindtijd? Zo ja, welke?
6. De Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, maar Hij komt terug. Niemand weet wanneer. Wat zou jij de komende uren gaan doen als je wist dat de Heere Jezus vannacht om twaalf uur wederkomt?
7. Bedenk als groep een vraag over de preek om aan de dominee te stellen.

16-05-2020

Beste jongeren,

Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om mee te doen met de preekbespreking op Hemelvaartsdag. Deze is bedoeld voor alle jongeren die 12 jaar of ouder zijn.

De preekbespreking doen we online en start kort na de preek om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Ds. Joppe en een aantal leidinggevenden van de JV en kerkenraadsleden zullen ook bij de preekbespreking aanwezig zijn.

We beginnen in een plenaire groep en maken gebruik van Jitsi Meet. Hiervoor hoef je geen software te installeren, behalve als je met je smartphone meedoet. In dat geval moet je even de app (Android of iOS) installeren. De link om deel te nemen ontvang je na aanmelding. Aanmelden kan vóór woensdag 20 mei door een e-mail te sturen naar h.vanee@hhgbarneveldeo.nl of een appje naar ouderling Van Ee op 06-12331370.

We zien ernaar uit om jullie te ontmoeten! Doe je mee?

Met hartelijke groet,

Dominee J. Joppe
Ouderling G.G. Bouw
Ouderling E. Mosterd
Ouderling H.J. van Ee

04-05-2020

Omdat er in de komende periode geen ouderenmiddagen zijn, willen we voor de ouderen die vanwege het coronavirus veel thuis verblijven uitzendingen via de kerktelefoon verzorgen waarin een verhaal wordt voorgelezen door enkele gemeenteleden.
Op maandag 4 mei en op donderdag 7 mei zijn er uitzendingen die beginnen om 18.30 uur.
Ook op 11 mei en 14 mei zullen deze uitzendingen worden vervolgd.

17-04-2020

Aanstaande zondag is om 14.30 uur de afscheidsdienst van ds. Joppe van de gemeente Oud-Beijerland. U kunt deze dienst volgen via de website https://www.hhg-oudbeijerland.nl/kerkdiensten/meeluisteren. De verhuizing naar onze pastorie (Willemarslaan 6, 3772 NN Barneveld) staat gepland op donderdag 23 en vrijdag 24 april. Wij wensen ds. en familie Joppe een gezegende afscheidsdienst toe en goede overkomst naar onze gemeente.

10-04-2020

Bij de bevestiging van ds. J. Joppe willen we hem graag een fotoboek aanbieden met foto’s en tekst van al onze gemeenteleden. Zou u in verband daarmee een liggend A4-tje (landscape) aan willen leveren met daarop:

  • Een foto van alle gezinsleden
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Een beschrijving met de namen van de verschillende gezinsleden
  • Een wens in verband met de overkomst van ds. Joppe

We ontvangen deze pagina graag digitaal als pdf, waarbij de bestandsnaam begint met uw achternaam via de email aan de wijkouderling. De gegevens van de wijken en de ouderlingen vindt u hier:

Wijk 1: j.bil@hhgbarneveldeo.nl
Wijk 2: e.mosterd@hhgbarneveldeo.nl
Wijk 3: a.vanamersfoort@hhgbarneveldeo.nl
Wijk 4. a.hofman@hhgbarneveldeo.nl
Wijk 5: m.vandebrink@hhgbarneveldeo.nl
Wijk 6: g.bouw@hhgbarneveldeo.nl
Wijk 7: b.vandewerfhorst@hhgbarneveldeo.nl
Wijk 8: h.vangeresteijn@hhgbarneveldeo.nl
Wijk 9: m.graveland@hhgbarneveldeo.nl

Nadere gegevens over de wijken en de wijkouderlingen vindt u achter de login.

Indien u digitaal niet vaardig bent of geen internet hebt is het ook prima een foto op een A4 papier te plakken met daarop de gevraagde informatie geschreven. U kunt uw bijdrage naar de wijkouderling opsturen of bij hem door de brievenbus doen uiterlijk 22 april aanstaande.

De inhoud, indeling en vormgeving van de pagina is vrij met inachtneming van de bovengenoemde vier punten. Voor uw gemak hierbij een sjabloon en een voorbeeld van zo’n pagina in PowerPoint.

>> Sjabloon HHK pastorale eenheid

>> Voorbeeld Sjabloon

06-04-2020

  • De rouwdienst en begrafenis van Ds. van der Want zal live worden uitgezonden via ons Youtube kanaal. (https://www.hhgbarneveldeo.nl/live)
  • Om onder andere de kerkbode te kunnen downloaden, kunt u op de volgende pagina uw inlog account aanvragen. https://www.hhgbarneveldeo.nl/loginaanvragen/
  • Door een storing in het registratiedeel van de website kan het zijn dat u, wanneer u zich na dinsdagavond (31 maart) geregistreerd heeft, nog geen inloggegevens ontvangen heeft. Uw account is echter naar alle waarschijnlijkheid wel goedgekeurd. Om alsnog uw inloggegevens te ontvangen kunt u een wachtwoord reset aanvragen via de volgende link: Wachtwoord vergeten.

03-04-2020

Vandaag bereikte ons het bericht dat de Heere ds. Van der Want heeft thuis gehaald. Wij condoleren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en wensen hen Gods nabijheid toe.

31-03-2020

Een boodschap voor jongeren:

17-03-2020

De huwelijksdienst van aanstaande vrijdag is geannuleerd.

16-03-2020

Gisterenmiddag heeft de overheid bekendgemaakt dat de genomen maatregelen in ieder geval tot 6 april zullen gelden. Verder zijn vanaf vandaag alle scholen gesloten. Ouders wordt gevraagd de websites van de scholen in de gaten te houden. Dit heeft de kerkvoogdij en kerkenraad doen besluiten om alle activiteiten, zoals alle catechisaties, kinderclubs, verenigingen en ouderenmiddag, in ieder geval tot 6 april niet door laten gaan. Uitzondering hierop zijn de zondagse erediensten en de Bijbellezing, deze worden rechtstreeks uitgezonden. Meer informatie hierover vindt u op onze website.
Ook alle pastorale bezoeken en huisbezoeken komen te vervallen. Voor crisispastoraat kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

14-03-2020

Aanvullend bericht:
In verband met de mogelijke drukte op het systeem is besloten om de kerkdienst ook live te streamen via YouTube (audio), deze mogelijkheid is Ad Hoc toegevoegd. Wij vragen uw begrip voor eventuele beperkingen..
Wanneer u luistert via kerkfoon.nl is het advies om 20 tot 45 minuten van te voren in te loggen.
Verder is besloten om de catechese, jeugdwerk en mannenvereniging vooralsnog door te laten gaan. Mochten er aanvullende richtlijnen komen, kan dit aangepast worden. De ouderenmiddag van 25 maart wordt afgelast.
Wij adviseren u om de website in de gaten te blijven houden.

12-03-2020 

Belangrijke mededeling:

In overleg tussen kerkenraad en kerkvoogdij is besloten dat de kerkdiensten de komende zondagen wel doorgaan, maar zonder gemeenteleden. De predikant of kandidaat zal een dienst houden met enkele ambtsdragers en kerkvoogden, welke door gemeenteleden gevolgd kunnen worden via https://kerkfoon.nl/hhgbarneveld.php of kerkradio (scanner). De koster en organist zijn ook aanwezig.

U wordt dus opgeroepen om de komende periode niet naar de kerkdiensten te komen, maar tot nader bericht thuis mee te luisteren en onze website in de gaten te houden. We volgen hiermee het advies van de overheid om geen samenkomsten te beleggen met meer dan 100 personen.

We roepen u ertoe op om deze situatie in uw persoonlijk gebed mee te nemen en de Heere voor te leggen.

Wilt u dit bericht doorgeven aan zoveel mogelijk kerkgangers van onze gemeente, zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van dit besluit?

Uw kerkenraad en kerkvoogdij.