Aanmelden voor de Scipio app
Via de Scipio app wordt informatie gedeeld aan de gemeenteleden. U/jij moet denken aan o.a. liturgie en de mededelingen die in de kerkdienst wordt gedaan.
Ieder gemeentelid met een e-mailadres kan een Scipio account aanvragen. Geef uw emailadres door aan uw wijkouderling. Ook de emailadressen van uw gezinsleden kunt u doorgeven.
Vindt u (of vinden uw gezinsleden) het prettig om ook via Whatsapp berichtjes van gemeenteleden te kunnen ontvangen? Bijvoorbeeld om mee te leven of zaken te regelen? Geef dan ook uw/jullie mobiele nummer(s) door aan de wijkouderling.