Nu de erediensten zonder gemeenteleden plaatsvinden, betekent dit dat door diaconie en kerkvoogdij collecte-opbrengsten worden gemist. Omdat onze financiële verplichtingen als kerkelijke gemeente doorgaan, vragen wij of u in deze bijzondere omstandigheden uw bijdrage (collecte) digitaal wilt geven. De collecten staan tot en met zaterdag open, zodat u ook op andere dagen dan de zondag uw gift kunt overmaken.

De ontvangen bedragen zullen voor gelijke delen over de drie collecten worden verdeeld:

ZondagTot en metZaterdag1e collecte2e collecte3e collecte
2 mei 2021Tot en met8 mei 2021Fonds noodlijdende gemeenten en personenKerkvoogdijGebruikskosten gebouwen
9 mei 2021Tot en met12 mei 2021DiaconieKerkvoogdijSchuldaflossing kerkbouw
13 mei 2021Tot en met15 mei 2021DiaconieKerkvoogdijPredikantsplaats
16 mie 2021Tot en met22 mei 2021Woord en DaadKerkvoogdijKosten afdracht landelijke kerk
23 mei 2021Tot en met29 mei 2021ZendingscollecteKerkvoogdijKerkvoogdij extra (50%) en schuldaflossing kerkbouw (50%)
30 mei 2021Tot en met5 juni 2021DiaconieKerkvoogdijPredikantsplaats

We willen u namens de diaconie en kerkvoogdij alvast dankzeggen voor uw medewerking. We mogen in dankbaarheid opzien naar de HEERE voor de vele zegeningen die Hij aan onze gemeente heeft betoond. Ook nu te midden van alle onzekerheden mogen we het van Hem verwachten.

U kunt uw gift op de volgende wijze doen:

1. U kunt zelf uw bijdrage overboeken op bankrekeningnummer NL35 INGB 0666 3502 99 t.n.v. kerkvoogdij HHG Barneveld eo onder vermelding van “collecte”.
2. Wanneer u beschikt over internetbankieren kunt ook u via onderstaande optie uw bijdrage leveren.
Hiernaast (rechts) kunt u kiezen uit € 2,00 – € 5,00 – € 10,00 – € 20,00 of zelf een bedrag ingeven.
Vervolgens klikt u op Doneren, zoekt u uw bank op en volgt u het proces.
De collecte worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen.

Diaconie en kerkvoogdij.

Bedrag