Nu de er weer tijdens de eredienst kan worden gecollecteerd, wordt het colleterooster niet meer op de website gepubliceerd. Voor het rooster verwijzen wij u naar de Kerkklanken of naar de Scipio-app.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de kerkdiensten te bezoeken kunt u hiernaast (rechts) kunt u kiezen uit € 2,00 – € 5,00 – € 10,00 – € 20,00 of zelf een bedrag ingeven. Vervolgens klikt u op Doneren, zoekt u uw bank op en volgt u het proces.

De collecten van de zondagse diensten staan tot en met de volgende zaterdag open, zodat u ook op andere dagen dan de zondag uw gift kunt overmaken. De ontvangen bedragen zullen voor gelijke delen over de drie collecten worden verdeeld.

De collecte worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen.

Diaconie en kerkvoogdij.

Bedrag