Ps. 99 : 1
Schriftlezing: Lukas 2 : 1-20
Psalm 33 : 5
Prediking n.a.v. Lukas 2 : 1, 6-7 en 15
‘En het geschiedde…’
1. Wereldgeschiedenis;
2. Heilsgeschiedenis; en
3. Kerkgeschiedenis
Psalm 89 : 2

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst op de morgen van Eerste Kerstdag 25 december 2020 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 2 : 1-20
Prediking n.a.v. Lukas 2 : 1, 6-7 en 15

Thema: ‘En het geschiedde…’
Aandachtspunten: 1. Wereldgeschiedenis;
2. Heilsgeschiedenis; en
3. Kerkgeschiedenis.

Vragen voor kinderen:
1. Welke machtige keizer wordt door God gebruikt zodat Jozef en Maria naar Bethlehem gaan?
2. Waarom kwam de Heere Jezus naar deze aarde?

Vragen voor jongeren:
1. Wat betekenen de woorden ‘En het geschiedde’ in dit gedeelte?
2. Voor henlieden was geen plaats in de herberg. Is er in jouw leven al plaats voor Christus?

Vragen voor ouderen:
1. Waaruit blijkt in uw leven dat de Heere regeert?
2. Wat wil het zeggen dat de geboorte van de Heere Jezus als eerste aan de herders bekend werd gemaakt?
3. Omschrijf eens wat de herders zagen in de kribbe?