Votum en groet
Zingen: Ps. 8 : 1 en 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 2 : 6
Gebed
Schriftlezing: Lukas 2: 8-20
Zingen: Ps. 150 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Lukas 2: 13-14
De engelenzang predikt ons:
1. De lof vanwege Christus’ geboorte;
2. De vrucht van Christus’geboorte; en
3. De oorzaak van Christus’ geboorte
Zingen: Ps. 89 : 3 en 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 9 : 1 en 2
Zegen