Lofzang van Zacharias: 1
Schriftlezing: Jesaja 8:17-9:6
Psalm 118: 8
Psalm 72: 10

Tekst: Jesaja 9:5b ‘en de heerschappij is op Zijn schouder’