Votum en groet
Zingen: Ps. 108 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Ps. 64 : 10
Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-10
Gebed
Zingen: Ps. 130 : 2 en 3
(onder het zingen wordt er gecollecteerd)
Prediking n.a.v. Hebreeën 11: 1 en 6
1. De waarde van het geloof
2. De noodzaak van het geloof
3. De beloning van het zoeken
Zingen: Ps. 105 : 3
Lezing formulier
Belijdenis van het geloof
Lezing formulier om de Heilige Doop
aan de volwassenen te bedienen
Ja-woord
Bediening Heilige Doop
Nieuwe lidmaten zingen: Ps. 86 : 6
Toezingen door de gemeente: Ps. 134 : 3
Toespraak en afsluiting formulier
Dankgebed
Zingen: Ps. 27 : 7
Zegen