Votum en groet
Zingen: Ps. 146 : 3
Wetslezing
Zingen: Ps. 99 : 2
Schriftlezing: Daniël 6
Gebed
Zingen: Ps. 121 : 1, 2 en 4
Prediking n.a.v. Daniël 6: 11
Blijven bidden…
1. als het moeilijk is;
2. gericht op God; en
3. in vertrouwen dat Hij helpt
Zingen: Ps. 123 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 33 : 10
Zegen

Vragen n.a.v. de preek tijdens de morgendienst van Biddag, woensdag 9 maart 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Daniël 6 Prediking n.a.v. Daniël 6: 11
Thema: Blijven bidden…
1. als het moeilijk is; 2. gericht op God; en 3. in vertrouwen dat Hij helpt

Vragen voor kinderen:
1. Waarom werd Daniël in de leeuwenkuil geworpen?
2. Waarom deden de leeuwen Daniël geen kwaad?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom wil Darius Daniël over het hele koninkrijk laten regeren? (vs. 4)
2. Waar wil jij vandaag in het bijzonder voor bidden?

Vragen voor ouderen:
1. Wat kunnen we van de biddende Daniël leren?
2. Waar zou Daniël in vers 11 om gebeden hebben?
3. Is het gebed voor u onmisbaar en zo ja, waarom?