123: 1 en 2
43: 1
35: 1 en 5
Gebed des Heeren 3 en 9
98: 4

Psalm 43
Lukas 18,1-8

Tekst: Lukas 18,1

Thema: Aanhoudend bidden om recht
1. Een gebed tot de aardse rechter
2. Een gebed tot de hemelse Rechter
3. Een gebed tot de laatste Rechter