Votum en groet
Zingen: Ps. 91 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 68 : 17
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 2
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 7 en 53
Bijbellezing over 1 Thessalonicenzen 2
1. Eerlijke prediking (vers 1-6)
2. Voedster en Vader (vers 7-12)
3. Het aangenomen Woord (vers 13-16)
4. Door de satan belet (vers 17-20)
Zingen: Ps. 56 : 5
Dankgebed
Zingen: Gebed des Heeren/Gez. 5 : 3
Zegen