Serie over de eerste brief van Petrus

Ps. 119 : 1
Ps. 71 : 17
1 Petrus 1: 13-25
Ps. 40 : 3 en 4
Bijbellezing n.a.v. 1 Petrus 1: 13-25
Thema: Een godvruchtige levenswandel
Ps. 86 : 6
Ps. 103 : 8