Votum en groet
Zingen: Ps. 65 : 6 en 8
Geloofsbelijdenis (NGB, artikel 13)
Zingen: Ps. 62 : 5
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 : 12-28
Gebed
Zingen: Psalm 67 : 1 en 3
Prediking n.a.v. 1 Thess. 5 : 18
1. Wie gedankt moet worden;
2. Wanneer gedankt moet worden; en
3. Waarom gedankt moet worden.
Zingen: Ps. 115 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 68 : 10
Zegen