Votum en groet
Ps. 98 : 2
Wetslezing
Ps. 119 : 83
Schriftlezing: Lukas 2 : 1-20
Gebed
Lofz. van Maria/Gez. 2 : 3 en 6
Prediking n.a.v. Luk. 2 : 7, 12 en 16
De boodschap van het Kind in de kribbe
De Heere Jezus wordt
1.In de kribbe neergelegd;
2.In de kribbe aangewezen; en
3.In de kribbe gevonden.
Ps. 2 : 7
Dankgebed
Ps. 138 : 3
Zegen
Ere zij God

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de diensten op Eerste Kerstdag, zaterdagmorgen 25 december 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 2 : 1-20
Prediking n.a.v. Luk. 2 : 7, 12 en 16
Thema: De boodschap van het Kind in de kribbe
Aandachtspunten: De Heere Jezus wordt: 1. In de kribbe neergelegd; 2. In de kribbe aangewezen; en 3. In de kribbe gevonden.

Vragen voor kinderen:
1. Naar welke plaats moesten Jozef en Maria om beschreven te worden?
2. Wat is een kribbe en hoe heeft die eruit gezien?

Vragen voor jongeren:
1. Wat heeft het jou te zeggen dat de Heere Jezus in een kribbe werd neergelegd?
2. Luther zei: ‘Voor ons is de kribbe het Woord.’ Wat bedoelde hij daarmee?

Vragen voor ouderen:
1. Er was voor henlieden geen plaats in de herberg. Is er in uw leven plaats voor Hem?
2. Hoe verkondigt de kribbe dat de Heere Jezus het verlorene komt opzoeken?
3. Wat betekent het dat de Heere Jezus in Bethlehem (broodhuis) geboren wordt?