Votum en groet
Zingen: Ps. 3 : 4
Geloofsbelijdenis (Zondag 18)
Zingen: Ps. 24 : 5
Schriftlezing: Psalm 68 : 1-21
Lukas 24 : 50-53
Gebed
Zingen: Ps. 68 : 9 en 10
Prediking n.a.v. Psalm 68 : 19
Thema: De triomftocht van de Koning
Aandachtspunten:
1 .De zegetocht, die Hij maakt;
2. De gevangenen, die Hij meevoert;
3. De gaven, die Hij uitdeelt; en
4. De hemel, die Hij ontsluit.
Zingen: Ps. 89 : 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 150 : 1
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de morgendiensten van Hemelvaartsdag 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Psalm 68 : 1-21 en Lukas 24 : 50-53
Prediking n.a.v. Psalm 68 : 19
Thema: De triomftocht van de Koning
Aandachtspunten:
1 .De zegetocht, die Hij maakt;
2. De gevangenen, die Hij meevoert;
3. De gaven, die Hij uitdeelt; en
4. De hemel, die Hij ontsluit.

Vragen voor kinderen:
1. Vanaf welke berg is de Heere Jezus opgevaren naar de hemel?
2. Zou de Heere Jezus in de hemel jouw gebed kunnen horen?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom wordt Hemelvaartsdag ook wel de Kroningsdag genoemd?
2. Wat zijn ‘wederhorigen’ en ben jij dat nog?

Vragen voor ouderen:
1. Waar is de ark een symbool van?
2. Aan welke ‘gaven’ moeten we denken, die de Koning uitdeelt?
3. Wat is voor u de troost van de hemelvaart van Christus of van vers 19?