Votum en groet
Zingen: Morgenzang/Gez. 9 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis (van Nicea)
Zingen: Ps. 9 : 10
Schriftlezing: Psalm 90
Gebed
Zingen: Ps. 121 : 1 en 4
Prediking n.a.v. Ps. 90 : 16-17
Een Nieuwjaarsgebed
1. om Gods werk en heerlijkheid te mogen zien;
2. om Gods lieflijkheid te mogen onder vinden;
3. om ons werk te bevestigen
Zingen: Ps. 90 : 9
Dankgebed
Zingen: Ps. 145 : 4
Zegen