Votum en groet
Zingen: Ps. 62 : 5
Geloofsbelijdenis (Twaalf Artikelen)
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Psalm 90
Gebed
Zingen: Ps. 90 : 6 en 7
Prediking n.a.v. Ps. 90 : 12
Een Oudjaarsgebed
1.De aanleiding
2.De ernst
3. Het doel
Zingen: Ps. 39 : 3 en 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 102 : 15
Zegen