Thema: De vrucht op het volbrachte werk van Christus.
1. De voorzegging
2. De voltooiing
3. De verwachting

Ps. 13: 1, 5
Ps. 25: 6
Ps. 125: 1, 2, 4
Ps. 68: 2
Ps. 113: 2, 3

Tekst: Zach. 14: 4
Schriftlezing: Zach. 14: 1 – 11