Schriftlezing: Openbaringen 10: 8 – 11: 14
Tekst: Openbaringen 10: 11
Ps. 132: 5, 6
Ps. 119: 45
Ps. 135: 2, 12
Ps. 145: 6, 7
Ps. 108: 3

Thema: De levensopdracht om te luisteren en te spreken!
1. Gepreekt zonder onderscheid in Gods genade;
2. Luisteren met onderscheid voor eigen hart.