Votum en groet
Zingen: Ps. 22 : 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 2 : 7
Schriftlezing: Johannes 18: 1-16
Gebed
Zingen: Ps. 69 : 2 en 4
Prediking n.a.v. Joh. 18 : 10-11
1. Het zwaard van Petrus;
2. De beker van de Vader; en
3. De gehoorzaamheid van Christus
Zingen: Ps. 16 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 52 : 7
Zegen