Votum en groet
Zingen: Ps. 49 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 27 : 5
Schriftlezing: Mattheüs 17: 1-13
Gebed
Zingen: Ps. 2 : 4 en 6
Prediking n.a.v. Matth. 17: 1-9
Een hoogtepunt op de lijdensweg van Christus
Zingen: Ps. 123 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 145 : 5
Zegen