Ps. 95 : 2 en 3
Ps. 111 : 2
Schriftlezing: Lukas 5:1-11
Tekst voor de prediking: Lukas 5:8
Ps. 86 : 4 en 6
Ps. 147 : 6
Ps. 77 : 8