Votum en groet
Psalm 51 vs. 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Schriftlezing Deuteronomium 34
Tekst Deuteronomium 34 vs. 5
Gebed
Psalm 107 vs.6, 7 en 8
Prediking
Psalm 116 vs. 3 en 4
Gebed
Psalm 89 vs. 19 en 20
Zegen