Zingen Psalm 30 vers 3 en 4
Schriftlezing Mattheus 16 : 13 – 28
Zingen Psalm 37 vers 1, 2 en 3
Zingen Psalm 16 vers 6
Zingen Psalm 139 vers 14