Lofzang van Maria/Gez. 2 : 3
Schriftlezing: Mattheüs 4 : 1-11
Ps. 89 : 4
Driedelige prekenserie over de getrouwe engelen
1. Ze zijn er ten dienste van God (Jes. 6:2-3)
2. Ze zijn er ten dienste van Christus (Matth. 4:11)
a. Als verkondigers van Zijn komst
b. Als dienaars op Zijn lijdensweg
c. Als maaiers bij Zijn wederkomst
3. Ze zijn er ten dienste van de gelovigen (Hebr. 1:14)
Ps. 98 : 4