Ps. 20 : 1
Schriftlezing: Johannes 15 : 18 – 16 : 15
Ps. 51 : 5
Prediking n.a.v. Johannes 16 : 8
“Het overtuigende werk van de Heilige Geest”
Ps. 143 : 10