Ps. 79 : 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
Schriftlezing: Psalm 32
Ps. 130 : 2
Prediking n.a.v. HC Zondag 21b, vr. en antw. 56
De vergeving der zonden
1. De omvang van de vergeving
2. De rijkdom van de vergeving
3. De oorzaak van de vergeving
Ps. 32 : 1
Ps. 103 : 6