Ps. 84 : 1
Ps. 119 : 32
Schriftlezing: Johannes 10 :1-21
Ps. 87 : 3, 4 en 5
Prediking n.a.v. HC Zondag 21a, vr. en antw. 54 en 55
1. De oorsprong van de Kerk
2. Het vergaderen van de Kerk
3. De gemeenschap van de Kerk
Ps. 133 : 1
Ps. 79 : 7