Votum en groet
Zingen: Ps. 49 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 146 : 3
Schriftlezing: Hebreeën 2
Gebed
Zingen: Ps. 8 : 4 en 5
Prediking n.a.v. Heb. 2 : 3a
Een persoonlijke vraag
1. De kern van de vraag
2. De keuze in de vraag
3. De klem door de vraag
Zingen: Ps. 68 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 16 : 3 en 6
Zegen