Votum en groet
Zingen: Ps. 91 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 27 : 7
Schriftlezing: Hebreeën 11 : 1-7
Gebed
Zingen: Psalm 62 : 1, 4 en 5
Prediking n.a.v. Hebreeën 11 : 1-2
Het geloof:
1.een vast fundament
2.een levend bewijs
3. een goed getuigenis
Zingen: Ps. 56 : 5
Dankgebed
Zingen: Ps. 130 : 4
Zegen