Thema: De wederkomst van Christus
1. De voorbereiding die nodig is
2. De komst die onverwachts is
3. De scheiding die gevallen is

Ps. 8: 1, 2
Ps. 24: 5
Ps. 45: 5, 7
Ps. 17: 7, 8
Ps. 16: 2, 3

Tekst: Matt 25: 1-13
Schriftlezing: Matt 25: 1 – 13