Zingen Ps. 115:9 God is de bron van het leven
Ps. 16:6 Bezwijken tot in het graf
Ps. 21:4 en 6 De Vorst leeft
Ps. 43:5 Uw heilzon daagt
Ps. 52:7 Roemen in God
Schrift Lukas 23:49-24:12