VOTUM EN GROET

Psalm 116: 7,11

GELOOFSBELIJDENIS

Psalm 27: 7

GEBED

SCHRIFTLEZING Johannes 15: 10-17, I Joh. 2: 3 -17

LEZEN VAN DE TEKST Johannes 15: 10 – 11

INZAMELING DER GAVEN

Psalm 133: 1,2,3

PREDIKING

Psalm 138: 3

DANKGEBED

Psalm 105: 2,3

ZEGEN