Votum en groet
Zingen: ps. 32:1
Twaalf artikelen
Zingen: ps. 119:7
Gebed
Schriftlezing: Joh. 1:35-52
Zingen: ps. 139:1, 10, 14
Preek
Zingen: ps. 95:2 en 4
Dankgebed
Zingen: ps. 52:6 en 7
Zegen