Votum en groet
Zingen: 115 : 1 en 7
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 117
Schriftlezing: Mattheüs 26: 17-30
Gebed
Zingen: Ps. 116 : 7, 8 en 10
Prediking n.a.v. Matth. 26: 30
Thema: De lofzingende Middelaar met Zijn kinderen
Zingen: Ps. 118 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 118 : 8 en 14
Zegen