Ps. 133:1 en 3 Gods doel voor de gemeente
Ps. 12:3 God doorziet elk trotse hart
Ps. 22:7 en 15 Christus dient
Ps. 119:18 Verlangen naar dienende liefde i.p.v. zelfzucht
Ps. 138:3 Nederigheid tegenover trotsheid

Schrift Markus 9:30-50
Tekst Markus 9:35-37
Thema Geen eerzucht maar dienen

Punten 1. Gods doel voor de gemeente
2. De eerzucht van ons
3. Er is er één Die dient
4. Hakken en omarmen

Vragen:
1. a) Waarom is het zo belangrijk dat we elkaar aanvaarden? (Zie hiervoor ook Romeinen 15:5-7)
b) Hoe ga je om met leeftijdsgenoten, die iets anders zijn dan jij?

2. Eerzucht is …verlangen naar bewondering, roem en eer … de beste willen zijn… vooraan te staan.
a) Herken je het gevaar van eerzucht ?
b) Hoe zie je dat terugkomen in jouw leven?
c) Stelling: Bekering betekent ‘Niet langer op mijzelf gericht zijn, maar op God en op anderen om mij heen’. Reageer hierop

3. Met ergernissen in Markus 9 worden struikelblokken bedoeld of ‘verleidingen om af te dwalen’.
a) Welke struikelblokken zijn er in jouw leven, waardoor je van God afdwaalt?
b) Met welke struikelblokken kun je anderen tegenhouden of laten dwalen?
c) Wat wil God dat je doet met zulke struikelblokken?

4. In Markus 8 tot 10 zit een hele bijzondere opbouw:
Aankondiging lijden Onderwijs over navolging Betekenis
8:31 8:34-35 Zelfverloochening / je leven verliezen
9:31 9:35 Jezelf geven om te dienen
10:32-34 10:35-45 Christus gaf Zijn leven en diende
a) Waarom is Markus 10:45 zo’n belangrijke tekst?
b) Geloof je dat zelfverloochening en dienen hoort bij iedere gelovige?

5. a) Hoe dien jij in de gemeente?
b) Op welke manier kan het ‘elkaar dienen’ bevorderd worden?
c) Wat of wie heb je nodig om te kunnen dienen?