Votum en groet
Zingen: Ps. 65 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 144 : 7
Schriftlezing: Lukas 22 : 7-23
Gebed
Zingen: Ps. 40 : 4 en 8
Prediking n.a.v. Zondag 28
Thema: Het Heilig Avondmaal
Zingen: Ps. 22 : 13
Dankgebed
Zingen: Ps. 23 : 1
Zegen

Preekbespreking voor alle jongeren van 12 tot en met 14 jaar uit de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld e.o. op zondagavond 6 maart 2022
Schriftlezing: Lukas 22: 7-23
Prediking n.a.v. Zondag 28 uit de Heidelbergse Catechismus
Thema: Het Heilig Avondmaal

Gespreksvragen:

1. Wat spreekt jou altijd het meest aan tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal?

2. Wanneer heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld en waarom toen? (Zie Lukas 22: 7-23)

3. Waarheen wijst het Heilig Avondmaal?

4. Waarom zijn brood en wijn mooie tekenen bij het Avondmaal?

5. Wanneer mag je deelnemen aan het Heilig Avondmaal en wanneer mag dat niet?

6. Welke twee dingen belooft Christus als je deelneemt aan het Heilig Avondmaal? Zie antwoord 75 van de Heidelbergse Catechismus.

7. Waarom is het gebed om de Heilige Geest bij het Avondmaal zo belangrijk? Zie antwoord 76

8. Reageer op de volgende uitspraak: ‘Als je nog geen kind van God bent, hoef je met het Avondmaal niet naar de kerk.’

9. Tot welk moment moet het Avondmaal gehouden worden? Zie antwoord 77.

10. Bedenk een vraag n.a.v. de preek om aan je dominee te stellen.