Votum en groet
Zingen: Ps. 118:11
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 113: 1
Gebed
S.: Hand. 3:1-26 & 4:1-3
T.: lezen: Hand. 3:6b & 19a
Zingen: Ps. 21: 4, 5 en 6
Preek
Zingen: Ps. 9: 1 en 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 118: 7 en 14
Zegen